Үзсэн тоо: 1673
0
0
Хүүхдийн сэтгэхүйн онцлог
Нийтэлсэн хэрэглэгч: admin   2011 оны 10-р сарын 26. Лхагва гариг. asdf
Харвардын их сургуулийн профессор Ховард Гарднерын хүүхэд бүрийн сэтгэхүйн онцлог ялгаан дээр тулгуурлан гаргасан судалгаанаас харахад 8 төрлийн оюун ухаан байдаг ажээ. Энэхүү сэтгэхүйн онцлогт тулгуурлан хүүхдийнхээ ирээдүйн мэргэжлийг сонгонтүүнийх нь дагуу авьяас чадварыг хөгжүүлэх нь чухал гэж профессор үзжээ.
1. Үг ярианы буюу хэлний ухаан:

Ярих, бичихдээ хэлц үгийг яруу, ухаалгаар хэрэглэх чадвар. Ийм хүүхэд үгийн баялаг сайтай, үлгэр түүх онигоо ярих, ном унших, үгийн сүлжээ бөглөх, оньсого таах, үгэн тоглоом тоглох дуртай байдаг.

2. Логикийн буюу тооны ухаан:
Юмны учир шалтгааныг олох болон үр дүнгийн холбоог тогтоох чадвар. Ийм хүүхэд ой тогтоолт сайтай, бүхий л зүйлийг хэрхэн ажилладгийг сонирхон асуудаг, математикийн хичээл болон сэтгэхүйн тоглоомонд дуртай байдаг.



3. Харааны болон орон зайн ухаан:
Эргэн тойрныхоо биетийг санаандаа амилуулан харах чадвар. Ийм хүүхэд мөрөөдөх, зураг зурах, дүрслэх, эвлүүлдэг дүрс болон тоглоомонд дуртай байдаг.

4. Биеийн эвслийн болон кинестетикийн ухаан:
Бүжиг, жүжиг, нүүрний хувьсал зэргийн чадвар. Ийм хүүхэд маш хөдөлгөөнтэй, бусдын хөдөлгөөнийг чадварлаг дуурайдаг, гүйж харайх, сийлэх, юм оёх сүлжих дуртай байдаг.

5. Хөгжмийн болон хэмнэлийн оюун ухаан:
Ийм хүүхэд сонсгол сайтай, хөгжим сонсох, дуу дуулах, хөгжмийн зэмсгээр тоглох дуртай байдаг.

6. Харилцааны болон олон нийтийн ухаан:
Бусдыг ойлгох чадвар. Ийм хүүхэд лидер шинж чанартай, найз нөхдийнхөө дунд хамгийн их нөлөөтэй, олон нийтийн ажилд оролцох дуртай, секц дугуйланд хамрагддаг, бусдад санаа тавьдаг.

7. Дотоод ухаан:
Өөрийгөө удирдан чиглүүлэх, танин мэдэх чадвар. Ийм хүүхэд бие даасан, өөрөө өөртөө эзэн, сонирхдог зүйлийнхээ талаар бусдад ярих дургүй, ихэвчлэх ганцаараа ажиллаж тоглох дуртай байдаг. Хүмүүс тэднийг дуугүй хүүхэд гэдэг.

8. Байгалийн ухаан:
Хорхой шавьж, амьтад, газар хөдлөлт зэрэг байгальтай холбоотой зүйлсийг сонирхдог.
Таны хүүхдэд дээрх чадваруудын аль илүү байгааг ажиглаж, сонирхлыг нь хөхүүлэн дэмжвэл ирээдүйд хүүхэд тань суут хүн ч болж мэдэх юм.

Харвардын их сургуулийн профессор Ховард Гарднерын хүүхэд бүрийн сэтгэхүйн онцлог ялгаан дээр тулгуурлан гаргасан судалгаанаас харахад 8 төрлийн оюун ухаан байдаг ажээ. Энэхүү сэтгэхүйн онцлогт тулгуурлан хүүхдийнхээ ирээдүйн мэргэжлийг сонгонтүүнийх нь дагуу авьяас чадварыг хөгжүүлэх нь чухал гэж профессор үзжээ.

1. Үг ярианы буюу хэлний ухаан:
Ярих, бичихдээ хэлц үгийг яруу, ухаалгаар хэрэглэх чадвар. Ийм хүүхэд үгийн баялаг сайтай, үлгэр түүх онигоо ярих, ном унших, үгийн сүлжээ бөглөх, оньсого таах, үгэн тоглоом тоглох дуртай байдаг.

2. Логикийн буюу тооны ухаан:
Юмны учир шалтгааныг олох болон үр дүнгийн холбоог тогтоох чадвар. Ийм хүүхэд ой тогтоолт сайтай, бүхий л зүйлийг хэрхэн ажилладгийг сонирхон асуудаг, математикийн хичээл болон сэтгэхүйн тоглоомонд дуртай байдаг.

3. Харааны болон орон зайн ухаан:
Эргэн тойрныхоо биетийг санаандаа амилуулан харах чадвар. Ийм хүүхэд мөрөөдөх, зураг зурах, дүрслэх, эвлүүлдэг дүрс болон тоглоомонд дуртай байдаг.

4. Биеийн эвслийн болон кинестетикийн ухаан:
Бүжиг, жүжиг, нүүрний хувьсал зэргийн чадвар. Ийм хүүхэд маш хөдөлгөөнтэй, бусдын хөдөлгөөнийг чадварлаг дуурайдаг, гүйж харайх, сийлэх, юм оёх сүлжих дуртай байдаг.

5. Хөгжмийн болон хэмнэлийн оюун ухаан:
Ийм хүүхэд сонсгол сайтай, хөгжим сонсох, дуу дуулах, хөгжмийн зэмсгээр тоглох дуртай байдаг.

6. Харилцааны болон олон нийтийн ухаан:
Бусдыг ойлгох чадвар. Ийм хүүхэд лидер шинж чанартай, найз нөхдийнхөө дунд хамгийн их нөлөөтэй, олон нийтийн ажилд оролцох дуртай, секц дугуйланд хамрагддаг, бусдад санаа тавьдаг.

7. Дотоод ухаан:
Өөрийгөө удирдан чиглүүлэх, танин мэдэх чадвар. Ийм хүүхэд бие даасан, өөрөө өөртөө эзэн, сонирхдог зүйлийнхээ талаар бусдад ярих дургүй, ихэвчлэх ганцаараа ажиллаж тоглох дуртай байдаг. Хүмүүс тэднийг дуугүй хүүхэд гэдэг.

8. Байгалийн ухаан:
Хорхой шавьж, амьтад, газар хөдлөлт зэрэг байгальтай холбоотой зүйлсийг сонирхдог.
Таны хүүхдэд дээрх чадваруудын аль илүү байгааг ажиглаж, сонирхлыг нь хөхүүлэн дэмжвэл ирээдүйд хүүхэд тань суут хүн ч болж мэдэх юм.Харвардын их сургуулийн профессор Ховард Гарднерын хүүхэд бүрийн сэтгэхүйн онцлог ялгаан дээр тулгуурлан гаргасан судалгаанаас харахад 8 төрлийн оюун ухаан байдаг ажээ. Энэхүү сэтгэхүйн онцлогт тулгуурлан хүүхдийнхээ ирээдүйн мэргэжлийг сонгонтүүнийх нь дагуу авьяас чадварыг хөгжүүлэх нь чухал гэж профессор үзжээ.

1. Үг ярианы буюу хэлний ухаан:
Ярих, бичихдээ хэлц үгийг яруу, ухаалгаар хэрэглэх чадвар. Ийм хүүхэд үгийн баялаг сайтай, үлгэр түүх онигоо ярих, ном унших, үгийн сүлжээ бөглөх, оньсого таах, үгэн тоглоом тоглох дуртай байдаг.

2. Логикийн буюу тооны ухаан:
Юмны учир шалтгааныг олох болон үр дүнгийн холбоог тогтоох чадвар. Ийм хүүхэд ой тогтоолт сайтай, бүхий л зүйлийг хэрхэн ажилладгийг сонирхон асуудаг, математикийн хичээл болон сэтгэхүйн тоглоомонд дуртай байдаг.

3. Харааны болон орон зайн ухаан:
Эргэн тойрныхоо биетийг санаандаа амилуулан харах чадвар. Ийм хүүхэд мөрөөдөх, зураг зурах, дүрслэх, эвлүүлдэг дүрс болон тоглоомонд дуртай байдаг.

4. Биеийн эвслийн болон кинестетикийн ухаан:
Бүжиг, жүжиг, нүүрний хувьсал зэргийн чадвар. Ийм хүүхэд маш хөдөлгөөнтэй, бусдын хөдөлгөөнийг чадварлаг дуурайдаг, гүйж харайх, сийлэх, юм оёх сүлжих дуртай байдаг.

5. Хөгжмийн болон хэмнэлийн оюун ухаан:
Ийм хүүхэд сонсгол сайтай, хөгжим сонсох, дуу дуулах, хөгжмийн зэмсгээр тоглох дуртай байдаг.

6. Харилцааны болон олон нийтийн ухаан:
Бусдыг ойлгох чадвар. Ийм хүүхэд лидер шинж чанартай, найз нөхдийнхөө дунд хамгийн их нөлөөтэй, олон нийтийн ажилд оролцох дуртай, секц дугуйланд хамрагддаг, бусдад санаа тавьдаг.

7. Дотоод ухаан:
Өөрийгөө удирдан чиглүүлэх, танин мэдэх чадвар. Ийм хүүхэд бие даасан, өөрөө өөртөө эзэн, сонирхдог зүйлийнхээ талаар бусдад ярих дургүй, ихэвчлэх ганцаараа ажиллаж тоглох дуртай байдаг. Хүмүүс тэднийг дуугүй хүүхэд гэдэг.

8. Байгалийн ухаан:
Хорхой шавьж, амьтад, газар хөдлөлт зэрэг байгальтай холбоотой зүйлсийг сонирхдог.
Таны хүүхдэд дээрх чадваруудын аль илүү байгааг ажиглаж, сонирхлыг нь хөхүүлэн дэмжвэл ирээдүйд хүүхэд тань суут хүн ч болж мэдэх юм.

2010 оны 5-р сарын 19, Т.Ундрал. Архиваас.

coupons for cialis printable prescription discount coupon cialis coupons online
coupons for prescription drugs click cialis manufacturer coupon 2016
aida club twodrunkmoms.com aidaprima
detrol distroller detrola record player
periactin 4 mg topogroup.com periactine pour grossir enfin une solution
amoxiclav amoxicillin saft amoxicillin 750
amoxil forte dosage bioselect-us.com amoxil paediatric drops chemist warehouse
levitra 10mg a1softec.com levitra
[ 1 ] jemka203.91.117.XXX
2014 оны 4-р сарын 20. Ням гариг.
Likeeeeeeeee

Сурталчилгаа

Хэрэглэгчийн нийтлэл

 
хамтдаа суралцъя-3 ном нь байна уу
2019 оны 12-р сарын 1. Ням гариг.
хамтдаа суралцъя-3 ном нь байна уу
2019 оны 12-р сарын 1. Ням гариг.
эсээ
2019 оны 10-р сарын 16. Лхагва гариг.
tulgamdsan asuudal
2019 оны 8-р сарын 25. Ням гариг.
Maa
2019 оны 5-р сарын 3. Баасан гариг.
Maa
2019 оны 5-р сарын 3. Баасан гариг.
хоолны мөнгө
2019 оны 2-р сарын 20. Лхагва гариг.
нараа
2019 оны 1-р сарын 17. Пүрэв гариг.

Хэрэглэгчийн хандалт

Онлайн хэрэглэгч 19
Өнөөдөр 1906
Өчигдөр 1427
Энэ 7 хоногт 6026
Энэ сард 31605
Өнгөрсөн сард 75366
Нийт зочилсон 6069738

Сүүлийн сэтгэгдлүүд

   
  Багш
  Боловсролыг улс төрөөс ангид байлгамаар байна. Овоо юм хийх нь дээ гэт...
  Сурагч
  Би ч бас МЭӨ НТӨ 2 ыг сайн ойлгодоггүй зарим нь шал өөр л гэхийн зари...
  Зочин
  Зөв
  Хүслэн
  Хэрхэн яаж Монгол улсаас Солонгос улс руу 10р ангийн хүүхдийг шилжүүлэ...
  huuhed
  uli